KOMPA STREČNO

Kompa Strečno opäť v prevádzke


V sobotu 18. mája 2019 o 11, oo hod. bola slávnostne znovusprevádzkovaná Kompa Strečno. Kompa cez rieku Váh medzi Strečnom a Nezbudskou Lúčkou v okrese Žilina teda po štvrťročnej odstávke opäť premáva s novým prevádzkovateľom - lodníkom - Bohušom Čurjakom.


Kompa Strečno patrí od nepamäti ku koloritu nie len obce, ale i celého žilinského regiónu. Tento plávajúci objekt je raritným technickým dielom postaveným na rieke Váh a tvorí vodnú cestu pre suchozemské dopravné prostriedky medzi brehmi od hlavnej západnej tepny východ - západ Slovenska tiahnucej sa popod Hrad Strečno na stranu Kysúc a Oravy. Tento "bajpas" je veľmi účinným nástrojom cestovného ruchu - prístav kompy je iba niekoľko sto metrov od parkoviska hradu - no je dôležitým premostením pre obyvateľov obcí na západnom brehu Váhu. Významnú funkciu napĺňa i v čase stupňujúcich sa dopravných zápch na ceste pod strečnianskym hradom smerom na Žilinu. 


Rarita kompy spočíva v dômyselnom, zároveň z fyzikálneho pohľadu veľmi jednoduchom princípe jej fungovania medzi oboma brehmi nevyžadujúcom si žiadnu dodanú energiu vyrobenú človekom. Platforma kompy je vyskladaná z troch vojenských pontónových dielov. Turistom, okrem zaujímavého spôsobu prepravy medzi brehmi, skracuje a značne urýchľuje cestu na Kysuce a Oravu, zároveň im poskytuje nevšedné pohľady na Hrad Strečno "z vody".


Nedávny technický stav kompy bol kritický, potápala sa, bola prehrdzavená, niekoľko krát repasovaná a v havarijnom stave nakoniec odstavená. Po nevyhnutnej výmene skeletu plavidla - troch pontónových dielov - a takmer všetkých zvyšných súčastí, je opäť v prevádzke.


Kapacita a parametre predchádzajúcej kompy zostali zachované čo do hmotnosti, dĺžky, šírky a výšky.


Slávnostného otvorenia vynovenej Kompy Strečno sa zúčastnili aj poslanec NR SR a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Milan Laurenčík, prednosta žilinského okresného úradu Michal Lavrík, primátor krajského mesta Žilina Peter Fiabáne, starosta obce Strečno Dušan Štadáni a poslanec žilinského mestského zastupiteľstva pán Denis Cáder, ktorý je asistentom poslanca NR SR Igora Janckulíka, podpredsedu ŽSK, do ktorého agendy spadá práve doprava - v minulosti bol splnomocnencom vlády pre rýchlostný cesty Slovenskej republiky.


    Kompa Strečno bude premávať celoročne, v letnej sezóne denne od 7,oo do 20,oo hod., v zimnej sezóne od 7,oo hod do zotmenia.


Trasa kompy má dĺžku 105 metrov a vodiči si vďaka nej môžu skrátiť cestu z Martina do Terchovej o 25 kilometrov a vyhnúť sa kolónam.


Technické parametre Kompy Strečno: dĺžka 21,9 m, kapacita 6 osobných vozidiel a 40 pasažierov, nosnosť 20 t. 


Znovuuvedenie Kompy Strečno do prevádzky je podporené z grantového systému Žilinského samosprávneho kraja.