KOMPA STREČNO

Kompa Strečno BUDE PREMÁVAŤ

od 29. februára 2020

otváracie hodiny


KOMPA STREČNO BUDE PREMÁVAŤ


OD 29. februára 2020


Znovuuvedenie Kompy Strečno do prevádzky finančne podporil 

Žilinský samosprávny kraj. 

Vitajte na stránke Kompy Strečno, ktorá Vám ponúka jedinečný spôsob prevozu cez rieku Váh, počas ktorého:


>>si užijete krásy okolia z najlepších vyhliadok na panorámu,

>>sa môžete vyhnúť kolónam,

>>si skrátite cestu do/z Terchovej.Využite možnosti

>>vyhliadkových plavieb pre turistov,

>>vyhliadkových plavieb pre žiakov a študentov,

>>atraktívneho priestoru pre Vašu reklamu.Technické parametre

dĺžka 21,9 m, kapacita 6 osobných vozidiel a 40 osôb, nosnosť 20 t.

Na prepravu má vplyv výška vodnej hladiny, sila a smer vetra.Upozornenie

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené počas nástupu a výstupu z plavidla, pokiaľ vodič nedodrží pokyny obsluhy!


Kompa premáva aj čiastočne obsadená bez vyčkávania na ďalších pasažierov.

cenník

*** cenník je platný od 18. 5. 2019

© human 2 human, 2019